23-11-2022

Aankondiging informatiebijeenkomst
marktconsultatie Inkoop TSD 2024Datum: 7 december 2022 09:30u -11:00u

Locatie: Microsoft Teams


Geachte belangstellenden,

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer hebben besloten gezamenlijk een traject te starten ten behoeve van de inkoop van de WMO-producten individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, met de intentie de nieuwe producten en overeenkomsten op 1 januari 2024 in te laten gaan.
Ter voorbereiding op dit inkooptraject organiseren voornoemde gemeenten een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is:

  • Beter inzicht verkrijgen in het aanbod en de relevante brancheontwikkelingen;
  • De inhoudelijke kennis van dienstverleners in het zorglandschap optimaal benutten.

Graag nodigen wij u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst m.b.t. deze marktconsultatie via Microsoft Teams, op 7 december van 09:30u tot 11:00u. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de digitale marktconsultatie introduceren en toelichten.

Mocht u belangstelling hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, wil ik u vragen om u voor 1 december 09:00u aan te melden. Dit doet u door een bericht te sturen middels de berichtenbox in de tender van de marktconsultatie (in tenderplatform Mercell), met de vermelding van uw naam en de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, alsmede het mailadres waarop u de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst wenst te ontvangen.

Vanzelfsprekend worden de beginselen transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit bij deze marktconsultatie in acht genomen. Aangezien de digitale bijeenkomst op 7 december betrekking heeft op de marktconsultatie, zal deze worden opgenomen. Na afloop van de bijeenkomst zal de opname worden gepubliceerd via de Tender-omgeving waar de aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd en op onze website toekomstsociaaldomein.nl.
Door middel van aanmelding voor de digitale bijeenkomst, stemt u in met deze opname en openbare publicatie hiervan.

NB. Deze aankondiging betreft géén aankondiging van een (overheids)opdracht.


Hopende u in groten getale te ontvangen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Marc Bombeeck
Voorzitter H6 samenwerking

Toekomst Sociaal Domein H6 Wmo

U bevindt zich op de website van het Toekomst Sociaal Domein H6 Wmo.

De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten (H6 gemeenten) werken samen in het sociaal domein. Daarvoor hebben zij gezamenlijk een basisovereenkomst opgesteld in een bestuurlijk aanbestedingstraject.

In de basisovereenkomst staan afspraken tussen de gemeenten en de dienstverleners op het gebied van de wijze van communiceren, overlegstructuren en besluitvormingsprocessen. De afspraken over de inhoudelijke zorgverlening en ondersteuning worden in separate deelovereenkomsten vastgelegd, die onder de basisovereenkomst vallen.

De H6 gemeenten hebben vervolgens gezamenlijk dienstverleners gecontracteerd voor een gedeelte van de taken die over zijn gegaan van de Awbz naar de Wmo. Het gaat om Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf. Deze afspraken liggen vast in de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Naast de gezamenlijke inkoop van begeleiding hebben sommige gemeenten ook een aanvullend dienstenaanbod gecontracteerd. Hiervoor zijn aparte Deelovereenkomsten opgesteld.

  • Gemeente Lansingerland: Huishoudelijke Ondersteuning en Participatie en (Beschut)Werk
  • Gemeente Zoetermeer: Vrij inzetbare Voorzieningen
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg, Voorschoten en Wassenaar: Huishoudelijke Ondersteuning

Op deze website vindt u informatie over de Basisovereenkomst en de verschillende Deelovereenkomsten en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Ook vindt u hier informatie over administratie en facturatie.