Aanbieders

Hieronder vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders, waarbij inzicht gegeven wordt voor welke producten zij gecontracteerd zijn en in welke gemeenten zij deze leveren. Onder het kopje ‘beschrijving’ vindt u een toelichting van de aanbieder zelf over hun organisatie en de zorg die zij leveren.

De producten zijn in het overzicht genummerd en komen overeen met:
1. Kortdurende begeleiding bij acute probleemsituaties
2. Individuele begeleiding gericht op leren/ontwikkelen
3. Individuele begeleiding gericht op behouden
4. Groepstraining
5. Bereik- en beschikbaarheid
6. Dagbesteding ontwikkelen
7. Dagbesteding behouden
8. Kortdurend Verblijf


n.b.:
-Wanneer een aanbieder een van de producten individuele begeleiding biedt (1,2 of 3), biedt men automatisch ook het product ‘waakvlamcontact’ aan.
-Wanneer dagbesteding wordt aangeboden door de aanbieder, verplicht deze zich ook tot het bieden van vervoer wanneer u niet in staat bent om zelfstandig naar en van de locatie te reizen.Scroll naar rechts om meer informatie weer te geven->

Aanbieder Gemeente Product Beschrijving
Lansingerland Leidschendam-Voorburg Wassenaar Zoetermeer 1 2 3 4 5 6 7 8
Aemosa B.V. x x x x x x x x         Aemosa helpt volwassenen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. We bieden ambulante ondersteuning en coaching op alle levensgebieden. Onze begeleiding is persoonlijk, open, flexibel en gericht op herstel. We ondersteunen mensen om weer de regie te laten hebben en houden over hun leven. Mensen ervaren eigen regie als ze de inhoud van hun leven kunnen baseren op eigen waarden, drijfveren, erkenning en steun vinden in eigen netwerk. Wij bieden dagelijks begeleiding, het liefst in eigen omgeving en afgestemd op jouw behoeften. Onze zorgprofessionals zijn gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg en onze begeleiding wordt in samenspraak bepaald.
Amarosa     x               x   Een betekenisvolle invulling geven aan de dag is belangrijk. Daar helpen we u graag bij. Dagbesteding bij Amarosa biedt structuur, sociale interactie en zinvolle activiteiten gedurende de dag. Het draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid, het stimuleert de geest en bevordert welzijn. Breng de dag bij ons door met koffie, activiteiten, lunch en spelletjes. Het is onze missie om van elke dag de best mogelijke dag te maken. Dat doen we door het unieke van ieder mens te zien en door een sfeer te creëren waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt. Zo maken we samen elke dag mooi. Wilt u meer weten over onze organisatie? Kijk op www.amarosa.nl
ASVZ x       x x x           ASVZ staat midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven we vorm aan onze zorg. Dat doen we vanuit onze zorgvisie, welke een weerslag is van onze gedeelde ideeën en waarden en als richtlijn dient bij ons dagelijks werk. Samen werken we aan een omgeving waarin je je veilig voelt, thuis bent en jezelf kunt zijn. We bieden zorg en ondersteuning op basis van een gelijkwaardige relatie tussen mensen met een beperking en hun begeleiders. Die relatie is de basis voor onvoorwaardelijke ondersteuning. Je staat er niet alleen voor en we laten je niet in de steek. De expertise van ASVZ ligt met name bij mensen met een verstandelijke beperking en problemen die voortkomen uit deze beperking.
Boba Groep B.V. x x x x   x x           Boba biedt ambulante begeleiding aan mensen met autisme/ASS en een normale of hogere begaafdheid. We hanteren geen minimum of maximum leeftijd. We werken focaal: middels het opstellen van kleine haalbare (SMART) doelen waarna de begeleiding ook afgeschaald of gestopt kan worden. De nadruk ligt op coaching, waarbij er iemand naast je staat die je helpt bij praktische en dagelijkse situaties. Het aanleren van vaardigheden en ook het leren herkennen van het autisme en hoe daarmee om te gaan is een onderdeel.
Centrum voor Dienstverlening x       x x x   x      
Centrum Zorg en Welzijn B.V. x x x x x x x          
Coach-Point x x   x x x x           Coach-Point is een gecertificeerde zorgorganisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden en behandelen van zowel kinderen als volwassenen en (multi)probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken. Coach-Point werkt altijd vraaggericht; wij kijken samen met de cliënt op welke levensgebieden er ondersteuning nodig is. Wij leveren specialistische zorg in de directe leefomgeving van de cliënt, wat inhoudt dat wij de cliënt in de thuissituatie, op werk of op school begeleiden. Ook kan de zorg plaatsvinden op onze locaties of via beeldbellen.
Dagbesteding De Zwaan   x x x           x x   Atelier de Zwaan is gespecialiseerd in dagbesteding voor mensen vanaf 18 jaar die moeite hebben om volwaardig deel te nemen aan het dagelijks leven. Of de reden hiervan nou psychisch, lichamelijk, of een combinatie daarvan is, ongeacht de leeftijd waarop het ontstaat. Bij ons draait het niet om het waarom, maar om hoe we jou kunnen helpen de draad weer op te pakken. Dit doen wij door middel van creativiteit binnen onze ambachtelijke ateliers. Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit een krachtig hulpmiddel is om weer op het goede spoor te komen. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bel 0182-605698.
Fonteynenburg   x x x   x x x   Z Z   Fonteynenburg helpt mensen 18+ met een WMO, WLZ of IFZO regio Haaglanden die door een psychiatrische kwetsbaarheid begeleiding nodig hebben. We bouwen aan een netwerk om de cliënt heen om ook in de toekomst zelfstandig door te gaan in herstel. Beschermd wonen: op 10 locaties wonen cliënten in groepsverband en werken onder begeleiding aan vaardigheden en herstel. Beschermd thuis: Curtisslaan Den Haag 26 appartementen voor mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen mét begeleiding. Begeleid thuis: Cliënten wonen thuis maar hebben begeleiding nodig bij hun herstel. Bijvoorbeeld hulp in dagbesteding, financiën. CJOE Participatie: Herstellen door trainingen, ontmoetingen, cursussen en leuke dingen.
Geerlings & Benard   x x x x x x   x       Geerlings & Benard biedt ambulante individuele begeleiding op alle leefgebieden. Wij bieden maatwerk, zijn flexibel en hebben oprechte aandacht voor onze cliënten. Het vertrekpunt voor de begeleiding is het opbouwen van een vertrouwensband. Wij bieden begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel. Volwassenen die helemaal klem zitten, een licht laten zien. Dat motiveert hen om in beweging te komen en om, na alle hulp en begeleiding, in beweging te blijven en zelfredzaam te zijn.
Gemiva x x x x   x x     x x   Je wil zo zelfstandig mogelijk leven. Op je eigen plek je eigen keuzes maken. Als je daar vanwege een beperking of ziekte hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij de ambulante dienst Zoetermeer en omstreken van Gemiva. Onze ambulante begeleiders zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme of een progressieve ziekte (zoals MS, Huntington en Parkinson). Ook bieden we in samenwerking met ons ambulante jeugdteam opvoedondersteuning aan en verzorgen we groepsactiviteiten. Meer informatie lees je op www.gemiva.nl.
GGZ Delfland x       x x x x   x x  
Goodrz Zorg B.V. x x x x   x x           Goodrz Zorg biedt cultuursenstitieve zorg en ondersteuning op maat voor volwassenen, jongeren en gezinnen waarbij we de cliënt matchen met een professional die dezelfde taal spreekt en rekening houdt met de individuele behoeften en eigenschappen van de cliënt zoals culturele achtergrond, levensovertuiging, gewoontes en sociale (financiële) positie. Wij hebben de juiste kennis en ervaring om aan verschillende doelgroepen zorg en ondersteuning te bieden die passend, efficiënt en effectief is. Ons hoger doel is bij te dragen aan een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om zelfredzaam te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Voor meer info https://goodrz.nl/zorg
H.V.P Zorg B.V. x x x x x x x   x       HVP Zorg biedt begeleiding, wijkverpleging, huishoudelijke hulp en casemanagement dementie aan mensen die nog thuis wonen. Wij hebben een multiculturele team van professionals met ieder hun eigen expertise.
Home Instead Thuisservice Haagl. Zuid&Oost B.V.   x   x x   x           Wij zijn er voor u. Liefdevolle zorg bij u thuis is de kern van onze niet medische dienstverlening. Met aandacht én tijd voor senioren die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Wij richten ons vooral op het sociaal en persoonlijk functioneren van senioren. Een combinatie van ondersteuning en zorg met liefdevolle aandacht zou vanzelfsprekend moeten zijn. Zeker in situaties waarbij sprake is van kwetsbaarheid, zoals dementie of ernstige lichamelijke beperkingen. Wij helpen bij zorgvragen zoals: Ondersteuning in de dagstructuur, omdat de situatie langzaam verslechterd; Begeleiding bij voeren van regie en zelfredzaamheid; Ziekmakende vereenzaming; Sociale (buiten) activiteiten ondernemen.
Home Instead Thuisservice Rotterdam B.V. x       x x x           Wij zijn er voor u. Liefdevolle zorg bij u thuis is de kern van onze niet medische dienstverlening. Met aandacht én tijd voor senioren die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Wij richten ons vooral op het sociaal en persoonlijk functioneren van senioren. Een combinatie van ondersteuning en zorg met liefdevolle aandacht zou vanzelfsprekend moeten zijn. Zeker in situaties waarbij sprake is van kwetsbaarheid, zoals dementie of ernstige lichamelijke beperkingen. Wij helpen bij zorgvragen zoals: Ondersteuning in de dagstructuur, omdat de situatie langzaam verslechterd; Begeleiding bij voeren van regie en zelfredzaamheid; Ziekmakende vereenzaming; Sociale (buiten) activiteiten ondernemen.
Ilyada Zorgbureau x x x x x x x x x x x   Ilyada is een thuiszorgorganisatie die ambulante zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij zijn van mening dat iedere mens recht heeft op een waardig bestaan waarin men zoveel mogelijk zelf keuzes kan blijven maken en regie heeft over zijn/haar eigen leven. Ons team bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines en culturele achtergronden zodat juiste zorg op maat geleverd kan worden. Ilyada biedt: begeleiding individueel, dagbesteding, persoonlijke verzorging, opvoedingsondersteuning en/of huishoudelijke verzorging. Cliënten kunnen direct hulp ontvangen zonder wachtlijsten.
Impegno Begeleiding B.V. x x x x x x x x x      
Ipse de Bruggen Maatwerk x x x x x x x     x x   Heb jij, of iemand in jouw omgeving hulp nodig bij het zelfstandig (leren) leven? WMO Maatwerk (dochteronderneming van Ipse de Bruggen) helpt mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen bij zelfstandig wonen en werken. Dit doen wij door voor korte, of soms langere tijd met iemand ‘mee te lopen' met ambulante trajectondersteuning. Wij kijken naar iemands sterke kanten en die sterke kanten proberen wij te vergroten zodat je uiteindelijk, zonder hulp weer verder kunt. Wil je meer weten of met ons in contact komen? E-mail naar info@wmomaatwerk.nl of kijk op onze website www.wmomaatwerk.nl
IQ Coaches B.V. x x x x   x x   x      
Jan Arends B.V. x x x x x x             Jan Arends biedt begeleiding aan huis. De mensen die we begeleiden bij Jan Arends vinden het soms moeilijk om te geloven dat ze uit de problemen kunnen komen. Herkent u dat? Dan hebben we goed nieuws, het kan echt anders. We kijken welke talenten en krachten u heeft om uw leven blijvend te verbeteren. We betrekken hier graag de voor u belangrijke mensen bij. Zo hoeft u het niet alleen te doen. Samen bouwen we uw leven weer positief op. We kunnen helpen met schulden, uw huishouden goed te organiseren, eenzaamheid, te veel drank of drugs gebruik of mentale problemen.
Jeugd in herstel  x x x x x x x x x x x   We stemmen onze ambulante zorg bij herstellende verslaving en/of gedragsproblemen af op waar jij behoefte aan hebt en wat je prettig vindt. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van 1-op-1 begeleiding en herstelgroepen. Bovendien nodigen we je graag uit voor sport, onze recreatieve uitjes en voor lezingen door interessante sprekers. Bovendien kunnen we je bijvoorbeeld financieel begeleiden. En doe je dat liever bij ons op locatie dan bij jou thuis? Daarin stellen we ons graag flexibel op. Zo ontvang jij de ambulante zorg waar je behoefte aan hebt. Een succesvolle terugkeer in de maatschappij vraagt om een duidelijk plan, om gezonde gewoonten en om voldoende om handen te hebben. Daarom zetten we al vroeg in op zinvolle dagbesteding, zowel recreatief als arbeidsmatig.
Jouwbegeleiding   x x   x x     x      
Kindinpraktijk coöperatieve jeugdhulp  x x x x x x x x x       Kind in Praktijk zet zich in voor toegankelijke zorg op maat voor kinderen, jongeren en hun ouders in Delft en omgeving. Onze therapeuten, met elk hun eigen expertise en achtergrond, hebben veel kennis en werken samen onder één dak. Op deze manier krijg jij precies de hulp krijgt die bij je past. Jij staat aan het roer en wij zijn er om je te helpen zelfstandig verder te gaan. Want iedereen verdient zorg op maat, dicht bij huis.
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg x x x x x x x   LV, W, Z LV, W LV, W   Wij geloven in kansen. Tweede kansen. Derde kansen en alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Een begeleider komt bij je op bezoek. Samen kijken we stap voor stap naar verschillende leefgebieden, zoals je administratie, psychische en/of verslavingsproblemen, omgaan met justitie en orde houden in het huishouden. Samen met je begeleider stel je doelen voor je herstel op. We beginnen bij wat je zelf al kunt en kijken juist ook naar je krachten. Daarop bouwen we voort. We bieden ondersteuning bij het aanleren van (woon)vaardigheden en pakken problemen aan.
Levéo Groep B.V. x       x x x          
Memphys B.V. x x x x x x x          
Mett Zorg & Advies B.V. x x x x x x x x x       MettZorg heeft als visie dat iedere burger moet kunnen participeren in onze samenleving, ongeacht achtergrond. Dit doen wij transparant en zijn een betrouwbare partner. Mett Zorg staat voor alle doelgroepen open en is gespecialiseerd in dienstverlening voor burgers met een multiculturele achtergrond, licht verstandelijke beperking, cliënten die psychisch kwetsbaar (GGZ) zijn en crisisinterventie bij multiproblem gezinnen. Daarnaast begeleiden en ondersteunen wij burgers met verwaarloosde en vervuilde woningen en gaan hierin multidisciplinair te werk. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van de burger en streven wij naar eigen regie.
Middin x x x x x x x x x LL, LV, W LL, LV, W   Bij Middin helpen we mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. We helpen met wonen, werken, leren, vrije tijd en voor jezelf zorgen. Vaak is een beetje hulp al genoeg. En kan iemand veel dingen zelf doen. We helpen samen met de mensen die belangrijk voor iemand zijn. Ook voor ouders staan we klaar, als ze ons nodig hebben bij het laten opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Want bij Middin helpen we van jong tot oud.
Mind Care Nederland x x x x   x x x x       Mind Care Nederland is gespecialiseerd in behandeling en ambulante begeleiding in de regio Zuid-Holland, zowel met als zonder paard. Bij ons is iedereen welkom: kinderen, jongeren en volwassenen, er is altijd een begeleider die bij jou past. De begeleiding is maatwerk en wordt vergoed. Voor kinderen richten we ons op spelenderwijs leren, stimuleren van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en ontdekken door te doen. We bieden structuur, zorgen ervoor dat je weer lekker in je vel zit en persoonlijke doelen behaald. Bij ons kun je als schooluitvaller ook terecht. Wij helpen je met de zoektocht naar een passende plek.
Parnassia Groep B.V. x x x x   x x x         Reakt helpt mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in hun herstel en op weg in hun dagelijks leven. Wij geloven dat iedereen stappen kan zetten. We helpen iemand vooruit door samen te kijken waar talenten en mogelijkheden liggen. Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, bijvoorbeeld door weer aan het werk te gaan. Maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving, bijvoorbeeld in een kas, fietsenwerkplaats of atelier. Dit doen wij door groeps- of individuele begeleiding. Om iemand op eigen wijze te kunnen helpen om eigen doelen te realiseren, heeft Reakt zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Bij iedereen die we begeleiden, bepalen we samen de doelen en de stappen en bouwstenen die nodig zijn om daar te komen.
PHASE 01 Herstel Begeleiding B.V. x x x x x x x x x       Phase 1 Herstelbegeleiding biedt hulp bij verslavingsproblematiek in verschillende gemeenten. Phase 1 heeft vestigingen in Hilversum, Hoorn en Breda. Phase 1 heeft twee safehouses in Hilversum en Weesp. Daarnaast biedt Phase 1 hulp door het gehele land, op een van de vestigingen, of zo gewenst bij de cliënt thuis. Phase 1 biedt; Ambulante hulp bij verslavingsproblematiek, hulp voor naasten, hulp bij het toewerken naar abstinent worden, naar een verslavingskliniek toegaan en heeft de mogelijkheid om na behandeling in een verslavingskliniek, in een safehouse (herstel gemeenschap) te verblijven om te werken aan een gezond nieuw leven met gezondere gewoonten.
Prodeba B.V. x x x x x x   x         Bij Prodeba leveren wij onder andere individuele begeleiding, voor mensen met (vermoeden van) een psychische stoornis. Wij doen dit op een systemische manier, wat inhoudt dat wij verder kijken naar alleen de persoon die bij ons in zorg is. Het gezin, school of werk, het gehele netwerk. We leveren maatwerk, en kijken naar wat iemand nodig heeft. Waar nodig verwijzen wij intern door of werken wij samen met onze specialistische GGZ of onze woonvormen.
Protestants-Christ. St. Philidelphia Zorg x x x x   x x x x x x   De zorg en begeleiding van jezelf, je zoon, dochter of ander familielid toevertrouwen aan iemand anders is een grote stap. Of het nu gaat om wonen, werken, leren of logeren. Daarbij ga je niet over één nacht ijs. Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol. Via MijnWerk en Mijn Netwerk bieden wij jobcoaching, dagbesteding, ontwikkeltrajecten en ambulante begeleiding. Het ontwikkelverlangen, talent en de ambitie van onze cliënt staan hierbij centraal. Neem contact op voor een kennismaking of om eens een dagje mee te kijken.
Stichting Anton Constandse   x x   x x x x x x x  
Stichting De Binnenvest   x x x x x x   x       De Binnenvest biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die veel problemen tegelijk hebben en daardoor de grip op hun leven kwijt zijn geraakt. Bijvoorbeeld wanneer je dak- of thuisloos bent of dreigt te worden en daarbij kampt met geldzorgen, psychosociale problemen of verslaving. Ook als je nog wel een huis hebt, maar merkt dat de problemen je boven het hoofd groeien, kunnen wij helpen je leven weer op de rit te krijgen. In de regio Toekomst Sociaal Domein bieden wij Wmo-begeleiding aan huis.
Stichting Eleos, christelijke ggz x x x x   x x           Met thuisbegeleiding bieden we (christelijke) begeleiding en praktische ondersteuning bij de hulpvraag in je eigen thuissituatie. Wij werken met jou aan bijvoorbeeld een goede structuur van de dag, sociale contacten of leefstijl. Soms hebben problemen meer te maken met de psychische klachten waar je mee kampt; dan helpen wij jou om ze te herkennen en te leren hanteren. Zo krijg je weer grip op het leven en komt er ruimte voor een volgende stap. Wij zijn een christelijke organisatie bij wie iedereen welkom is.We vertellen je graag meer over onze thuisbegeleiding: Neem contact met ons via telefoonnummer 088-892 00 60. Of stuur een e-mail naar sbtzuid@eleos.nl.
Stichting Florance   x x     x x     x x  
Stichting Humanitas DMH   x     x x     x      
Stichting Jados x x x x   x            
Stichting Klimkoord x x x x   x x x x x x   Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van in AD(H)D en autisme gespecialiseerde zorgverleners. We bieden kleinschalige gespecialiseerde AD(H)D en autismezorg op maat op de locatie waar dit nodig is. We bieden voornamelijk ambulante zorg thuis, in een gezin, op het werk en op school. Ook ondersteunen we (dreigende) schooluitvallers. We zijn gericht op personen met een normale tot hoge intelligentie die ADHD en/of een vorm van autisme hebben, zonder bijkomende problematieken. We willen graag dat iedereen zo gewoon als mogelijk kan meedoen in de maatschappij en ondersteunen daar graag bij.
Stichting Kopzorgen   x   x   x x          
Stichting Laurens x           x       x x Bij Laurens helpen wij mensen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden. Mensen kunnen bij ons terecht voor thuiszorg, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onze bijna 6000 professionals en 2000 vrijwilligers werken niet vóór, maar mét mensen die zorg ontvangen, hun familie en naasten én andere zorgverleners. We willen dat mensen die zorg ontvangen zo lang mogelijk zelf de regie houden. Zodat ze de zorg krijgen die nodig is. Laurens levert in Lansingerland ondersteuning vanuit de Wmo in de vorm van Individuele Begeleiding, Dagbesteding & Mantelzorgondersteuning met verblijf.
Stichting Limor   x x x x x x x        
Stichting Pameijer x         x x           Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen bij wonen, werken, opgroeien, vrije tijd of sociale contacten. We zijn er voor kwetsbare mensen bijvoorbeeld met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale of psychiatrische problematiek van alle leeftijden. We leren mensen omgaan met belemmeringen, versterken van eigen kracht en talent en stimuleren dat ze iets voor anderen betekenen. We geloven dat mensen iedere dag een stapje verder kunnen komen. Dit doen wij vindingrijk; door samen te werken, niet op te geven en creatief te zijn. We betrekken vrienden, familie en buurtgenoten. Behandeling en ondersteuning is zo kort, licht en lokaal mogelijk. Doel is dat mensen sterker en zelfstandig in het leven staan.
Stichting Sprank x                 x x  
Stichting Thuiszorg Nescare x x x x x x x   x       Stichting Thuiszorg Nescare biedt doelmatige en kwalitatieve zorg met de cliënt centraal. Als kleinschalige organisatie leveren wij huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, met een focus op individuele wensen en culturele achtergronden. Onze visie is het streven naar een toonaangevende thuiszorgorganisatie die bekend staat om zijn vertrouwde en betrouwbare zorg in de woonomgeving van onze cliënten. We bevorderen zelfredzaamheid door samenwerking met zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en streven naar continue verbetering en innovatie. Onze missie is het bieden van doeltreffende, efficiënte zorg, waarbij we individuele behoeften erkennen, zelfredzaamheid bevorderen en culturele sensitiviteit waarborgen.
Stichting Welzijn E25 x x x x x x x x x      
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden x x x x   x x     x x   Met 14 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere dagactiviteiten- en ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van: langdurige en kwalitatief goede zorg, revalidatiezorg, thuiszorg, dagactiviteiten- en ontmoetingcentra, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit doen wij vanuit de behoefte en noodzaak aan welzijn, verzorging, behandeling en geborgenheid. Vanuit de kernwaarden 'open, samen en geborgen' gaan we graag met elkaar in gesprek.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland x x   x           x x   Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is een koepelorganisatie voor 41 aangesloten zorgboerderijen. Er zijn in de regio TSD twee boerderijen aangesloten die dagbesteding bieden. Actief zijn, zinvolle activiteiten ondernemen in de natuur zijn belangrijke kernwaarden voor onze zorgboeren. Dit zijn de Waardetuin in Leidschendam-Voorburg en de Groenhoeck in Moerkapelle. Op zorgboerenzuidholland.nl krijgt u een beeld van de locaties en openingstijden en overige gegevens en kunt u zich aanmelden voor zorg op deze locaties. Voor vragen kunt u bellen met: 0184 605301
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest x     x           x x  
Teamwerk Zorg B.V. x x x x   x x     x x  
Tzorg x x x x   x x           Tzorg is een landelijke leverancier van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding en levert zorg die ervoor zorgt dat je zelfstandig kunt blijven wonen in je eigen omgeving. Waar je geholpen wordt met de dingen die niet meer vanzelf gaan. Of het nu gaat om een extra paar handen die je ondersteunen bij het huishouden of iemand je persoonlijk begeleidt. Zorg waarbij onze thuishulpen en begeleiders onmisbaar zijn. Onze collega’s voelen als geen ander aan waar jij behoefte aan hebt. Ze nemen de tijd voor een goed gesprek en dragen jou een warm hart toe. Ze zijn er voor je en handelen uit voorzorg.
Voorzet Begeleiding B.V. x x x x   x             Voorzet biedt ambulante begeleiding aan mensen (vanaf ongeveer 12 jaar) met autisme met een normale tot hogere intelligentie. Vaak lopen deze mensen vast omdat het autisme zo -onzichtbaar- is. Door aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt, samen te onderzoeken wat het autisme betekent in het dagelijks leven en praktisch te ondersteunen bieden wij tools om verder te komen.
Werken Sterkt B.V. x x x x x x x x x x x   Werken Sterkt B.V. is meer dan een persoonlijk ontwikkelbedrijf. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid stellen wij ons als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat zij naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en, zo mogelijk, onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij belangrijk uitgangspunten. Wij geloven niet in het onderscheiden van doelgroepen. Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen ontplooiing, ontwikkeling en het ontdekken van eigen talenten en vaardigheden. Voor meer informatie zie: www.werkensterkt.nl of stuur een mail met uw vraag naar info@werkensterkt.nl

LL = Lansingerland
LV = Leidschendam-Voorburg
W = Wassenaar
Z = Zoetermeer