OPENSTELLING OVEREENKOMST

Inmiddels is het inkooptraject succesvol afgerond. Op basis van het overzicht van de huidige inschrijvingen hebben wij helaas een tweetal hiaten in ons zorgaanbod moeten constateren. Voor deze hiaten stellen wij de inkoop daarom ook per 1 maart open. U heeft tot 1 mei 2024 om zich aan te melden, wanneer u de volgende zorg kunt leveren binnen onze gemeenten:

1. Kortdurend verblijf, specifiek voor dementeren ouderen met een zorgbehoefte.

Kortdurend verblijf is met name bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger: de cliënt gaat enkele dagen logeren zodat de mantelzorger even bij kan komen en eigen activiteiten kan ontplooien. Het is een belangrijk product binnen de mantelzorgondersteuning en kan voorkomen dat een mantelzorger ‘omvalt’ waardoor er veel meer professionele zorg nodig is voor de cliënt. Specifiek voor cliënten met dementie is het belangrijk dat de logeeropvang veilig is voor hen en dat de juiste zorg geboden kan worden.

2. Begeleiding van ex-gedetineerden als vervolg op een reclasseringstraject.

Ex-gedetineerden worden voorafgaand aan- en in de periode na hun vrijlating begeleid door de reclassering. Als het reclasseringstraject afgesloten wordt maar de cliënt nog wel reguliere begeleiding nodig heeft wordt een maatwerkvoorziening verstrekt. Specifiek voor deze doelgroep is het belangrijk dat de begeleiding geleverd wordt door een aanbieder die ervaring heeft met deze doelgroep, personeel heeft dat over de juiste competenties hiervoor beschikt en die kennis heeft van het reclasseringstraject, zodat de begeleiding daarop aan kan sluiten.


Let op! U kunt in deze periode dus alleen inschrijven voor 1 van deze 2 producten. De eerstvolgende reguliere openstelling vindt plaats op 1 april 2025.