Nieuws

5 april 2024

OVERZICHT GECONTRACTEERDE AANBIEDERS

Vanaf heden is op onze website een overzicht te vinden van alle gecontracteerde aanbieders binnen Toekomst Sociaal Domein. Hierin vindt u per aanbieder terug welke producten zij leveren en in welke gemeenten zij deze leveren. Daarnaast hebben wij de aanbieders gevraagd om zelf een beschrijving van de organisatie, soort zorg, specialisaties, doelgroep(en), etc. aan te leveren.
Zo kunt u als inwoner in een oogopslag zien welke zorgaanbieders er zijn en welke zorg zij kunnen bieden en hopen wij zo een bijdrage te leveren aan een weloverwogen keuze en het zo goed mogelijk aan laten sluiten van de zorg op uw zorgvraag.

De eerste beschrijvingen vanuit de aanbieders zijn reeds aangeleverd en in het overzicht verwerkt. Wanneer er teksten binnenkomen, zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

Het overzicht kunt u terugvinden op de pagina: Aanbieders

28 februari 2024

OPENSTELLING OVEREENKOMST

Inmiddels is het inkooptraject succesvol afgerond. Op basis van het overzicht van de huidige inschrijvingen hebben wij helaas een tweetal hiaten in ons zorgaanbod moeten constateren. Voor deze hiaten stellen wij de inkoop daarom ook per 1 maart open. U heeft tot 1 mei 2024 om zich aan te melden, wanneer u de volgende zorg kunt leveren binnen onze gemeenten:

1. Kortdurend verblijf, specifiek voor dementeren ouderen met een zorgbehoefte.

Kortdurend verblijf is met name bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger: de cliënt gaat enkele dagen logeren zodat de mantelzorger even bij kan komen en eigen activiteiten kan ontplooien. Het is een belangrijk product binnen de mantelzorgondersteuning en kan voorkomen dat een mantelzorger ‘omvalt’ waardoor er veel meer professionele zorg nodig is voor de cliënt. Specifiek voor cliënten met dementie is het belangrijk dat de logeeropvang veilig is voor hen en dat de juiste zorg geboden kan worden.

2. Begeleiding van ex-gedetineerden als vervolg op een reclasseringstraject.

Ex-gedetineerden worden voorafgaand aan- en in de periode na hun vrijlating begeleid door de reclassering. Als het reclasseringstraject afgesloten wordt maar de cliënt nog wel reguliere begeleiding nodig heeft wordt een maatwerkvoorziening verstrekt. Specifiek voor deze doelgroep is het belangrijk dat de begeleiding geleverd wordt door een aanbieder die ervaring heeft met deze doelgroep, personeel heeft dat over de juiste competenties hiervoor beschikt en die kennis heeft van het reclasseringstraject, zodat de begeleiding daarop aan kan sluiten.


Let op! U kunt in deze periode dus alleen inschrijven voor 1 van deze 2 producten. De eerstvolgende reguliere openstelling vindt plaats op 1 april 2025.

Meer informatie over het inschrijven kunt u vinden op Overeenkomst

26 juni 2023

Geachte belanghebbende,

De inkoopdocumenten voor de inkoop van Wmo individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf binnen Toekomst Sociaal Domein 2024 zijn gepubliceerd.
Zie onderstaande link:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301632/details

24 apr 2023

Geachte belanghebbende,

De informatie en eventuele documenten van de marktconsultatie en bijeenkomsten van 21 en 30 maart vindt u in de Tender omgeving op Mercell.
Onderstaand de link:

https://s2c.mercell.com/today/26938

12 apr 2023

Vervolgbijeenkomst reële tarieven bureau HHM – Inkoop Toekomst Sociaal Domein 2024 – 11 mei 2023

Geachte belangstellenden,

Graag verwijzen wij naar bijgevoegde informatie omtrent de vervolgbijeenkomst inzake het onderzoek reële tarieven door bureau HHM t.b.v. Inkoop TSD 2024.


http://toekomstsociaaldomein.nl/wp-content/uploads/2023/04/Vervolgbijeenkomst-reele-tarieven-HHM-Inkoop-Toekomst-Sociaal-Domein-2024.pdf

3 mrt 2023

Vervolg marktconsultatie Inkoop TSD 2024

Geachte belangstellenden,

Graag verwijzen wij naar bijgevoegde informatie omtrent het vervolg van de marktconsultatie Inkoop TSD 2024.

Bedankt!

http://toekomstsociaaldomein.nl/wp-content/uploads/2023/03/Aankondiging-bijeenkomsten-marktconsultatie-Inkoop-TSD-2.pdf

7 dec 2022

Opname informatiebijeenkomst marktconsultatie inkoop TSD 2024.

Beste dienstverlener,

Onderstaand de link in de Tender omgeving naar de opname van de informatiebijeenkomst.

U ziet bij het kopje Marktconsultatie de bijlages staan, u kiest voor:

informatiebijeenkomst marktconsultatie TSD-20221207_093744-Opname van vergadering.

Publicatie (mercell.com)

Lukt het niet via bovenstaande link, dan kunt u in de Tender omgeving in Mercell Source-to-Contract zoeken op tendernummer T26938, of via Tenderned de link naar de tender in Mercell Source-to-Contract volgen: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280154/details

23-11-2022

Aankondiging informatiebijeenkomst
marktconsultatie Inkoop TSD 2024

Datum: 7 december 2022 09:30u -11:00u
Locatie: Microsoft Teams

Geachte belangstellenden,

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer hebben besloten gezamenlijk een traject te starten ten behoeve van de inkoop van de WMO-producten individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, met de intentie de nieuwe producten en overeenkomsten op 1 januari 2024 in te laten gaan.
Ter voorbereiding op dit inkooptraject organiseren voornoemde gemeenten een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is:

  • Beter inzicht verkrijgen in het aanbod en de relevante brancheontwikkelingen;
  • De inhoudelijke kennis van dienstverleners in het zorglandschap optimaal benutten.

Graag nodigen wij u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst m.b.t. deze marktconsultatie via Microsoft Teams, op 7 december van 09:30u tot 11:00u. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de digitale marktconsultatie introduceren en toelichten.

Mocht u belangstelling hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, wil ik u vragen om u voor 1 december 09:00u aan te melden. Dit doet u door een bericht te sturen middels de berichtenbox in de tender van de marktconsultatie (in tenderplatform Mercell), met de vermelding van uw naam en de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, alsmede het mailadres waarop u de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst wenst te ontvangen.

Vanzelfsprekend worden de beginselen transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit bij deze marktconsultatie in acht genomen. Aangezien de digitale bijeenkomst op 7 december betrekking heeft op de marktconsultatie, zal deze worden opgenomen. Na afloop van de bijeenkomst zal de opname worden gepubliceerd via de Tender-omgeving waar de aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd en op onze website toekomstsociaaldomein.nl.
Door middel van aanmelding voor de digitale bijeenkomst, stemt u in met deze opname en openbare publicatie hiervan.

NB. Deze aankondiging betreft géén aankondiging van een (overheids)opdracht.


Hopende u in groten getale te ontvangen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Marc Bombeeck
Voorzitter H6 samenwerking