Toekomst Sociaal Domein

Welkom op de website van het samenwerkingsverband Toekomst Sociaal Domein.

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, hebben gekozen voor een gezamenlijke inkoop van, en het voeren van  contractmanagement op, de producten begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Colleges van de vier deelnemende gemeenten hebben besloten om deze voorzieningen gezamenlijk via een open house procedure in te kopen, waarvan de overeenkomst per 01-01-2024 in is gegaan.

Op deze website vindt u alle informatie met betrekking tot dit samenwerkingsverband, de inhoudelijke overeenkomst en de daarbij behorende documentatie. Mocht u echter nog vragen hebben of bepaalde informatie missen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

https://toekomstsociaaldomein.nl/contact/