Financiele verantwoording

Hierbij willen we u graag informeren over het proces van de financiële verantwoording over 2023.
Aanbieders met een omzet van meer dan € 125.000,- (binnen de overeenkomst van Toekomst Sociaal Domein) dienen over het voorafgaande jaar een specifiek voor de gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controle verklaring aan te leveren .
Voor de financiële verantwoording 2023 hanteert TSD het landelijk opgestelde controleprotocol, zoals onderaan deze pagina te vinden in de bijlage.

Voor het aanleveren van de productieoverzichten en de accountantsverklaring hanteert TSD dezelfde opleverdata als het landelijk protocol, namelijk:

· uiterlijk 1 maart 2024 moeten i.i.g. de productieoverzichten (uitgesplitst per gemeente) zijn ingediend, (NB: het gaat hier dus niet om betaalde facturen),
· uiterlijk 1 april 2024 moet, voor zover van toepassing, de accountantsverklaring zijn ingediend.

Mocht u geen productie hebben geleverd in 2023, dan dient u het format met €0.00 in te vullen en ondertekend toe te sturen.

U kunt uw stukken aanleveren via toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl .


Omzet < € 125.000,-

Indien de omzet binnen de TSD-gemeenten (gezamenlijk) minder is dan € 125.000 dan is alleen een productieoverzicht nodig.

Omzet > 125.000, – / aandacht voor grensgebied

Indien de omzet binnen de TSD-gemeenten (gezamenlijk) meer bedraagt dan €125.000,- dan is een productieoverzicht EN een accountantsverklaring nodig.

Dienstverleners die in het grensgebied zitten (tussen € 120.000 en € 130.000), adviseren we wel om dit goed te bekijken en hierover tijdig met de TSD-gemeenten contact op te nemen voor verificatie ervan.
Als u als dienstverlener zelf al duidelijk in beeld heeft dat de grens (net) niet overschreden wordt, kunt u alvast de onduidelijkheid wegnemen met bijvoorbeeld een (bestuurs-)verklaring.

Hieronder vindt u de relevante documenten.

ISD Protocol WmoJW2023

Het in te vullen Verantwoordingsformat 2023 kan helaas niet online worden geplaatst, graag deze per mail opvragen bij de contractbeheerder.