Overeenkomst

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, hebben gekozen voor een gezamenlijke inkoop van, en het voeren van  contractmanagement op, de producten begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Colleges van de vier deelnemende gemeenten hebben besloten om deze voorzieningen gezamenlijk via een open house procedure in te kopen, waarvan de overeenkomst per 01-01- 2024 in is gegaan. De procedure is inmiddels afgerond, maar elk jaar op 1 april is de gelegenheid om u als aanbieder aan te melden (de eerste openstelling is op 1 april 2025). Dat houdt in dat uiterlijk op 1 april de complete aanmelding, inclusief benodigde bewijsvoering, bij ons binnen moet zijn. Dit zal vervolgens door ons beoordeeld worden en bij goedkeuring, zal de overeenkomst dan per 1 juni van dat jaar ingaan. 

Hieronder vindt u de daartoe benodigde documenten en toelichting op de voorwaarden, waar u aan dient te voldoen en documenten en bewijsvoering die u dient aan te leveren. De volledige documentatie kunt u vervolgens sturen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl.

Overeenkomst Toekomst Sociaal Domein ll Individuele Begeleiding, dagbesteding & kortdurend verblijf – Blanco in te vullen

Inkoop-TSD-ll-Bijlage-1-ll-Aanmeldformulier.docx

Bijlage 1 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Nota van Inlichtingen DEF

Bijlage 2 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Aanmelddocument Open House DEF

Bijlage 3 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Programma van Eisen DEF

Bijlage 4 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Productcatalogus DEF

Bijlage 5 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Resultaatgebieden DEF

Bijlage 6 bij OVK Toekomst Sociaal Domein.Administratieprotocol TSD 2024.definitief

Bijlage 7 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Algemene Inkoopvoorwaarden VNG

Bijlage 8 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll UEA

Bijlage 9 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Social Return LV inclusief Factsheet DEF

Bijlage 10 bij OVK Toekomst Sociaal Domein II Format Holding- concernverklaring

Bijlage 11 bij OVK Toekomst Sociaal Domein ll Ovk Zelfstandige Verwerkingsverantwoordelijken Blanco in te vullen DEF

Als u reeds gecontracteerd bent, maar zich wijzigingen voorgedaan hebben. Kunt u deze doorgeven door onderstaand formulier in te vullen en toe te sturen.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]