FAQ

 • Ik wil mijn adresgegevens of telefoonnummer wijzigingen.
  Dit kunt u doen door het PDC wijzigingsformulier in te vullen. link

 • Ik wil een of meerdere van mijn contactpersonen wijzigingen.
  Dit kunt u doen door het PDC wijzigingsformulier in te vullen. link

 • Ik wil mijn rekeningnummer wijzingen.
  Dit kunt u doen door het PDC wijzigingsformulier in te vullen. Link Dit formulier dient u samen met een afschrift van uw nieuwe rekeningnummer op te sturen. Houdt er rekening mee dat dit bij de gemeenten apart verwerkt wordt. Wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.

 • Ik wil mijn AGB code wijzigen.
  Een wijziging van de AGB code moet u minimaal 3 maanden voor inwerkingtreding aan de H6 gemeenten door het PDC wijzigingsformulier in te vullen Link en te mailen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl met een duidelijke onderbouwing van reden van wijziging van AGB code. Na afstemming hierover ontvangt u bericht over de ingangsdatum van de nieuwe AGB code. Het wijzigen van een AGB-code heeft ook gevolgen voor de facturatie. Wanneer u de AGB-code wilt laten wijzigen moeten alle tot dan gestuurde facturen volledig zijn afgehandeld. En u start met factureren wanneer de H6-gemeenten aangeeft de AGB-code te hebben gewijzigd.

 • Ik  heb een ander (nieuw) KvK nummer aangevraagd.
  Ik  heb een ander KvK nummer aangevraagd. Een nieuwe KVK-inschrijving betekent namelijk een nieuwe entiteit, met als gevolg dat het huidige contract met de H6 juridisch gezien niet meer geldig is. Om het nieuwe contract onder de nieuwe KVK-inschrijving geregeld te hebben, zijn de volgende documenten nodig:

      – Recent bankafschrift met daarop minstens zichtbaar: postadres, IBAN en   
         de tenaamstelling
      – Blanco factuur met daarop minstens zichtbaar: IBAN, tenaamstelling,
         KvK-nummer en Btw- nummer (in Pdf)
     – Origineel kvk-uittreksel met waarmerk (niet ouder dan 6 maanden)
     – Ingevuld Eigen Verklaring: De Eigen Verklaring vind je terug op de   
        volgende link bij de aanmeldprocedure:

       http://toekomstsociaaldomein.nl/wp-content/uploads/2017/11/EigenVerklaring-Wmo-H6- 
    printversie.pdf

   – PDC formulier: in elk geval onderdeel 1. De overige onderdelen hoeven alleen
      gevuld te worden als er wijzigingen zijn ten opzichte van het PDC formulier die
destijds is aangeleverd.

 • Ik ga fuseren met een andere zorgaanbieder.
  Wij worden hiervan graag schriftelijk op de hoogte gesteld. De brief kunt u mailen naar: mail. Afhankelijk wat door de fusie veranderd kunt u dit in het PDC wijzigingsformulier link aangeven.
 • Ik wil aansluiten bij het contract Wmo.
  U kunt dan de stappen volgen die in onderstaande link worden uitgelegd.

                Aanmelden Wmo H6 – Toekomst Sociaal Domein H6 Wmo

 • Ik wil aansluiten bij het contract HHO.
  U kunt uw aanvraag naar de desbetreffende gemeente sturen. Zij zullen in contact met u treden en de benodigde informatie opvragen om de procedure te kunnen starten.

 • Ik wil mijn contract HHO opzeggen.
  U kunt dit melden bij de desbetreffende gemeente. Zij zullen u over de procedure voor opzegging informeren.

 • Ik wil mijn contract Wmo opzeggen.
  Via deze link: U wilt uw contract opzeggen! – Toekomst Sociaal Domein H6 Wmo.
  Kunt u het contract eenvoudig opzeggen. Dit doet u door het formulier in te vullen.

U heeft een opzegtermijn van 6 maanden en u bent verplicht zorg aan huidige cliënten
volgens de doelen af te sluiten of, in overleg, over te dragen aan een andere gecontracteerde
aanbieder.

 • Ik wil mijn H6 contract Wmo uitbreiden.
  U kunt uw uitbreiding aangeven via het formulier link .

Uw aanvraag zal beoordeelt worden en daar waar het nodig is zullen wij aanvullende
informatie opvragen, met name als u specialistische zorg aanvullend wil gaan leveren.

Voor overige vragen die hier niet behandeld zijn kunt u uw vraag mailen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl .

Wij zullen zo snel als mogelijk op uw vraag reageren.

Met vriendelijke groeten,
Team Wmo H6