FAQ

 • Ik wil mijn rekeningnummer wijzingen.
  Dit kunt u doen door het wijzigingsformulier in te vullen: https://toekomstsociaaldomein.nl/overeenkomst/
  Dit formulier dient u samen met een afschrift van uw nieuwe rekeningnummer op te sturen. Houdt er rekening mee dat dit bij de gemeenten apart verwerkt wordt. Wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.

 • Ik wil mijn AGB code wijzigen.
  Een wijziging van de AGB code dient u minimaal 3 maanden voor inwerkingtreding aan de TSD gemeenten via het wijzigingsformulier aan te leveren https://toekomstsociaaldomein.nl/overeenkomst/ en deze vervolgens te mailen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl met een duidelijke onderbouwing van reden van wijziging van AGB code. Na afstemming hierover ontvangt u bericht over de ingangsdatum van de nieuwe AGB code. Het wijzigen van een AGB-code heeft ook gevolgen voor de facturatie. Wanneer u de AGB-code wilt laten wijzigen moeten alle tot dan gestuurde facturen volledig zijn afgehandeld. U start met factureren vanit de nieuwe AGB-code na bevestiging vanuit de TSD gemeenten dat de AGB-code in alle systemen is gewijzigd.

 • Ik  heb een ander (nieuw) KvK nummer aangevraagd.
  Ik  heb een ander KvK nummer aangevraagd. Een nieuwe KVK-inschrijving betekent een nieuwe entiteit, met als gevolg dat uw huidige overeenkomst met TSD juridisch gezien niet meer geldig is. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe overeenkomst dient u contact op te nemen met toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl.

 • Ik ga fuseren met een andere zorgaanbieder.
  Afhankelijk van de wijze van fuseren en de gevolgen voor uw huidige organisatie, kunt u in aanmerking komen of blijven voor een overeenkomst. U dient hiervoor in contact op te nemen met toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?
  De inschrijvingstermijn voor de huidige overeenkomst is reeds verlopen. Wel heeft u eenmaal per jaar de mogelijkheid zich aan te melden. Dit is elk jaar op 1 april, voor het eerst op 1 april 2025. Dit houdt in dat u de volledige aanmelding uiterlijk op 1 april bij ons dient aan te leveren. Verdere informatie vindt u hier:
  https://toekomstsociaaldomein.nl/overeenkomst/

Voor overige vragen die hier niet behandeld zijn kunt u uw vraag mailen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl. Wij zullen zo snel als mogelijk op uw vraag reageren.

Met vriendelijke groeten,
Team Toekomst Sociaal Domein