Administratie

Middels het administratieprotocol worden de administratieve afspraken beschreven die zijn gemaakt tussen gecontracteerde aanbieders en de Gemeenten (Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer) voor de Overeenkomst Wmo individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit protocol wordt jaarlijks vastgesteld en vervolgens toegelicht en gedeeld tijdens de administratietafel, waarvoor alle gecontracteerde aanbieders worden uitgenodigd. Daarin wordt ook de jaarlijkse indexatie van de tarieven toegelicht en worden de tarieven voor het komende jaar bekendgemaakt. Het administratieprotocol en berichtgeving met betrekking tot de indexatie van de tarieven kunt u hieronder raadplegen.

Administratieprotocol TSD 2024.definitief

Administratieprotocol-sterfhuisconstructie-H6.2024

Bericht-indexatie-tarieven-nieuwe-overeenkomst-TSD-2024

Bericht-indexatie-tarieven-huidige-H6-overeenkomst