Contactgegevens calamiteiten

Hoe te handelen in geval van een calamiteit

Definitie calamiteit

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid.

Calamiteiten zijn onder meer

  • het overlijden van een cliënt;
  • het overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, ouders of verzorgers;
  • vermissing van een cliënt.

Calamiteit direct melden bij GGD én gemeente

GGD Haaglanden (toezichthouder namens de H6-gemeenten):

Gemeente:

Bellen én mailen

Via de telefoon geeft u de belangrijkste gegevens door. Daarna kunt u per e-mail aanvullende informatie toezenden. Lukt het niet om telefonisch contact te krijgen, stuur dan in ieder geval wel de informatie en uw contactgegevens per e-mail toe!

Meer informatie

Meer informatie leest u in onderstaand document: het Calamiteitenprotocol van GGD-Haaglanden.

Regionaal Calamiteitenprotocol GGD dd 15 sept 2015