Toekomst Sociaal Domein

De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten (H6 gemeenten) werken samen in het sociaal domein. Daarvoor hebben zij gezamenlijk een basisovereenkomst opgesteld in een bestuurlijk aanbestedingstraject.

In de basisovereenkomst staan afspraken tussen de gemeenten en de dienstverleners op het gebied van de wijze van communiceren, overlegstructuren en besluitvormingsprocessen. De afspraken over de inhoudelijke zorgverlening en ondersteuning worden in separate deelovereenkomsten vastgelegd, die onder de basisovereenkomst vallen.

De H6 gemeenten hebben vervolgens gezamenlijk dienstverleners gecontracteerd voor een gedeelte van de taken die over zijn gegaan van de Awbz naar de Wmo. Het gaat om Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf. Deze afspraken liggen vast in de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Naast de gezamenlijke inkoop van begeleiding hebben sommige gemeenten ook een aanvullend dienstenaanbod gecontracteerd. Hiervoor zijn aparte Deelovereenkomsten opgesteld.

  • Gemeente Lansingerland: Huishoudelijke Ondersteuning en Participatie en (Beschut)Werk
  • Gemeente Zoetermeer: Vrij inzetbare Voorzieningen
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg, Voorschoten en Wassenaar: Huishoudelijke Ondersteuning

Op deze website vindt u informatie over de Basisovereenkomst en de verschillende Deelovereenkomsten en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Ook vindt u hier informatie over administratie en facturatie.