Inkoop 2024

26 juni 2023

Geachte belanghebbende,

De inkoopdocumenten voor de inkoop van Wmo individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf binnen Toekomst Sociaal Domein 2024 zijn gepubliceerd.
Zie onderstaande link:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301632/details

24 apr 2023

Geachte belanghebbende,

De informatie en eventuele documenten van de marktconsultatie en bijeenkomsten van 21 en 30 maart vindt u in de Tender omgeving op Mercell.
Onderstaand de link:

https://s2c.mercell.com/today/26938

12 apr 2023

Vervolgbijeenkomst reële tarieven bureau HHM – Inkoop Toekomst Sociaal Domein 2024 – 11 mei 2023

Geachte belangstellenden,

Graag verwijzen wij naar bijgevoegde informatie omtrent de vervolgbijeenkomst inzake het onderzoek reële tarieven door bureau HHM t.b.v. Inkoop TSD 2024.


http://toekomstsociaaldomein.nl/wp-content/uploads/2023/04/Vervolgbijeenkomst-reele-tarieven-HHM-Inkoop-Toekomst-Sociaal-Domein-2024.pdf

3 mrt 2023

Vervolg marktconsultatie Inkoop TSD 2024

Geachte belangstellenden,

Graag verwijzen wij naar bijgevoegde informatie omtrent het vervolg van de marktconsultatie Inkoop TSD 2024.

Bedankt!

http://toekomstsociaaldomein.nl/wp-content/uploads/2023/03/Aankondiging-bijeenkomsten-marktconsultatie-Inkoop-TSD-2.pdf

7 dec 2022

Opname informatiebijeenkomst marktconsultatie inkoop TSD 2024.

Beste dienstverlener,

Onderstaand de link in de Tender omgeving naar de opname van de informatiebijeenkomst.

U ziet bij het kopje Marktconsultatie de bijlages staan, u kiest voor:

informatiebijeenkomst marktconsultatie TSD-20221207_093744-Opname van vergadering.

Publicatie (mercell.com)

Lukt het niet via bovenstaande link, dan kunt u in de Tender omgeving in Mercell Source-to-Contract zoeken op tendernummer T26938, of via Tenderned de link naar de tender in Mercell Source-to-Contract volgen: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280154/details

23-11-2022

Aankondiging informatiebijeenkomst
marktconsultatie Inkoop TSD 2024

Datum: 7 december 2022 09:30u -11:00u
Locatie: Microsoft Teams

Geachte belangstellenden,

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer hebben besloten gezamenlijk een traject te starten ten behoeve van de inkoop van de WMO-producten individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, met de intentie de nieuwe producten en overeenkomsten op 1 januari 2024 in te laten gaan.
Ter voorbereiding op dit inkooptraject organiseren voornoemde gemeenten een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is:

  • Beter inzicht verkrijgen in het aanbod en de relevante brancheontwikkelingen;
  • De inhoudelijke kennis van dienstverleners in het zorglandschap optimaal benutten.

Graag nodigen wij u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst m.b.t. deze marktconsultatie via Microsoft Teams, op 7 december van 09:30u tot 11:00u. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de digitale marktconsultatie introduceren en toelichten.

Mocht u belangstelling hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, wil ik u vragen om u voor 1 december 09:00u aan te melden. Dit doet u door een bericht te sturen middels de berichtenbox in de tender van de marktconsultatie (in tenderplatform Mercell), met de vermelding van uw naam en de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, alsmede het mailadres waarop u de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst wenst te ontvangen.

Vanzelfsprekend worden de beginselen transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit bij deze marktconsultatie in acht genomen. Aangezien de digitale bijeenkomst op 7 december betrekking heeft op de marktconsultatie, zal deze worden opgenomen. Na afloop van de bijeenkomst zal de opname worden gepubliceerd via de Tender-omgeving waar de aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd en op onze website toekomstsociaaldomein.nl.
Door middel van aanmelding voor de digitale bijeenkomst, stemt u in met deze opname en openbare publicatie hiervan.

NB. Deze aankondiging betreft géén aankondiging van een (overheids)opdracht.


Hopende u in groten getale te ontvangen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Marc Bombeeck
Voorzitter H6 samenwerking