Fysieke Overlegtafel H6

Selectie voor de fysieke ontwikkeltafel

Aan de fysieke ontwikkeltafel (afk. FO H6) neemt een selectie van alle geschikte partijen deel. Het is van belang om diversiteit en representatie van de aanbieders en aanbod te selecteren. Het gaat er om objectieve criteria vast te stellen en deze te koppelen aan peildatum. Na verloop van tijd kan het immers gebeuren dat op basis van die criteria de aanbieders die in aanmerking komen voor de fysieke overleg tafel wijzigen.

Aan de fysieke overlegtafel wordt onderhandeld over de resultaten van “toegang”, “algemene voorzieningen” en “maatwerk voorzieningen”. Aanbieders op elk van de resultaten dienen dan ook vertegenwoordigd te zijn. Om een representatieve vertegenwoordiging van aanbieders te hebben moet men grote en kleine partijen in de regio aan tafel hebben. Omvang kan op verschillende manieren gemeten worden. Denk dan aan criteria als absolute omzet van de organisatie of relatieve omzet in de regio, aantal cliënten in de gemeente of regio, aantal dagdelen van dienstverlening.

Daarnaast kan ook het aanbod en de doelgroep bepalend zijn om deel te nemen aan de fysieke tafel. Zo kan men van elke partij die representatief is op de criteria een organisatie selecteren, die kan deelnemen aan de fysieke tafel. Mogelijk vallen grote aanbieders in meerdere vlakken, waarmee de omvang van de selectie beperkt blijft.

Er is een selectie gemaakt op basis van doelgroep, omvang en locatie. Daarnaast kunnen deelnemers worden geselecteerd omdat zij, bijvoorbeeld op basis van hun expertise of aantal cliënten in de regio, naar mening van de gemeenten extra toegevoegde waarde kunnen bieden. Gedurende de looptijd van het contract kan de omvang van een partij wijzigen, daarom kan besloten worden de selectie elk jaar te laten plaatsvinden. Ook zal een mogelijkheid worden opgenomen dat de inhoudelijke criteria voor selectie in de loop der tijd kunnen wijzigen.

Overzicht deelnemers Fysieke Overlegtafel H6:

ActivisieFlorence FonteynenburgSWZ Zorg
Gemiva TopazHumanitas DMHImpegno
WMO MaatwerkLaurensLeger des HeilsLimor
MiddinParnassiaPieter van ForeestDe Vierstroom