Basisovereenkomst

Op deze pagina vindt u meer uitleg over bestuurlijk aanbesteden en de basisovereenkomst. Bij bestuurlijk aanbesteden wordt altijd eerst een basisovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst hangt als een paraplu boven alle deelovereenkomsten en bevat onder andere ‘regels’ voor communicatie en overlegstructuren, besluitvorming, minimale kwaliteitscriteria, toetreding- en uittredingsbepalingen en sancties. Voordat de deelovereenkomsten worden getekend moet altijd eerst de basisovereenkomst zijn ondertekend.

Lees hier de uitleg Bestuurlijk aanbesteden.

Basisovereenkomst

Lees hier de tekeninstructie

Download hier de Eigen Verklaring Wmo (printen en met pen invullen)

U mag de documenten sturen naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl