Aanmelden Wmo H6

De H6 overeenkomst is opgezegd en zal per 31 december 2023 aflopen.

Inmiddels is een nieuwe inkoopprocedure gestart en zijn de inkoopdocumenten daarvoor gepubliceerd.
Meer informatie daarover vind u onder https://toekomstsociaaldomein.nl/inkoop-2024/.

Algemene informatie:

De gemeenten  Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoetermeer (H6-gemeenten) hebben individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) in het kader van de Wmo gezamenlijk ingekocht.

De afspraken zijn vastgelegd in de Basisovereenkomst, de deelovereenkomst Maatwerk Begeleiding en het Administratieprotocol. Dienstverleners kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij akkoord gaan met de tariefstelling en voldoen aan de voorwaarden, waaronder (kwaliteits)eisen, die genoemd worden in deze documenten.

De overeenkomsten en andere relevante informatie zijn te vinden op deze website. Naast het beoordelen van de aangeleverde schriftelijke informatie maken we bij de procedure om toegelaten te worden tot de overeenkomst ook gebruik van toegangsaudits op locatie. Wanneer de dienstverlener BGI bij cliënt thuis levert wordt dit gedaan op het kantoor van de organisatie.

Als u toegelaten wordt tot de deelovereenkomst krijgt u niet automatisch klanten toegewezen. Klanten die van de gemeente een indicatie hebben ontvangen, mogen zelf kiezen bij welke gecontracteerde dienstverlener ze hun zorg willen afnemen. Op dit moment zijn er rond de 130 dienstverleners gecontracteerd. Dit is (veel) meer dan nodig is om het marktaandeel van de samenwerkend gemeenten goed te bedienen. Een deel van deze dienstverleners heeft daarom al sinds hun toelating tot de overeenkomst geen klanten. Het is daarom belangrijk om de informatie op deze website goed te bestuderen en op basis daarvan een afweging te maken of de inspanning die u moet leveren om toegelaten te worden tot de overeenkomst opweegt tegen de kans dat u geen kanten zult krijgen.


Aanmeldprocedure:

Verder verzoeken wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Kwaliteitshandboek
 • Indien in bezit: bewijs van voor de branche geldig kwaliteitsborgingscertificaat, bijvoorbeeld HKZ certificering
 • Origineel KvK-Uittreksel uit het handelsregister met waarmerk (peildatum niet ouder dan 6 maanden na verzoek tot aanmelding)
 • Recent bankafschrift met daarop minstens zichtbaar: postadres, IBAN en de tenaamstelling
 • Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst (peildatum niet ouder dan 12 maanden na verzoek tot aanmelding)
 • Kopie van een geldige verzekeringspolis van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Relevante diploma’s en VOG’s (max 6 maanden oud) van de begeleiders WMO
 • Zorg- en ondersteuningsplannen van twee cliënten waarin staat hoe er aan de doelen is gewerkt.
  De zorg- en ondersteuningsplannen worden volgens de volgende voorwaarden aangeleverd:

  • De zorg- en ondersteuningsplannen zijn geanonimiseerd.
  • Van twee cliënten (1 die nog in zorg is en 1 die inmiddels uit zorg is) worden zorg- en ondersteuningsplannen aangeleverd.
  • De twee aan te leveren zorg- en ondersteuningsplannen zijn per ingeschreven product.
   (bv: in het geval u heeft aangegeven begeleiding individueel en groep te willen leveren, stuurt u 2 zorg- en ondersteuningsplannen van cliënten met begeleiding individueel én 2 zorg- en ondersteuningsplannen van cliënten met begeleiding groep op).
 • In geval u op het PDC-formulier aangeeft dagbesteding te willen leveren, dient u als ondernemer bij de omgevingsbalie van de gemeente waar de dagbestedingslocatie gesitueerd is, na te gaan in hoeverre er sprake is van een vergunningsplicht in verband met de brandveiligheid van de locatie. Deze check kunt u ook zelf uitvoeren door op www.omgevingsloket.nl de vergunningscheck door te lopen, waarbij u “bouwwerk brandveilig gebruiken” aanvinkt. De uitkomst van deze vergunningscheck laat zien of er sprake is van een vergunnings- of meldingsplicht.
  Wij ontvangen van u het volgende:

  • Uitdraai van de vergunningscheck (in pdf) (deze kunt u op de website opstellen)
  • In geval er sprake is van een vergunnings- of meldingsplicht: bewijs van vergunning of melding via de omgevingsbalie

Stuur alle documenten naar toekomstsociaaldomein let er op dat alle documenten ondertekend zijn.

 • U ontvangt van ons een bevestigingsmail dat wij alle documenten hebben ontvangen.
 • De toetreding/toelatingsprocedure wordt opgestart wanneer alle documenten aan de voorwaardes voldoet en ondertekend zijn.
 • De contractmanager neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.
 • Deze procedure duurt 6 tot 8 weken na het intakegesprek, tenzij anders vermeld.
 • Bij toelating nemen wij contact met u op voor het ondertekenen van de basis- en deelovereenkomst. Vervolgens ontvangt u van ons de toelatingsbrief waarna u uw diensten kan gaan leveren.
 • Bij een afwijzing ontvangt u van ons een brief met reden van afwijzing.

Verandert er iets binnen uw bedrijf? Lees dan hier wat u moet doen.

Heeft u een vraag n.a.v. bovenstaande? Stuur dan een mail naar: toekomstsociaaldomein