23-11-2022

Aankondiging informatiebijeenkomst
marktconsultatie Inkoop TSD 2024Datum: 7 december 2022 09:30u -11:00u

Locatie: Microsoft Teams


Geachte belangstellenden,

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer hebben besloten gezamenlijk een traject te starten ten behoeve van de inkoop van de WMO-producten individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, met de intentie de nieuwe producten en overeenkomsten op 1 januari 2024 in te laten gaan.
Ter voorbereiding op dit inkooptraject organiseren voornoemde gemeenten een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is:

  • Beter inzicht verkrijgen in het aanbod en de relevante brancheontwikkelingen;
  • De inhoudelijke kennis van dienstverleners in het zorglandschap optimaal benutten.

Graag nodigen wij u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst m.b.t. deze marktconsultatie via Microsoft Teams, op 7 december van 09:30u tot 11:00u. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de digitale marktconsultatie introduceren en toelichten.

Mocht u belangstelling hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, wil ik u vragen om u voor 1 december 09:00u aan te melden. Dit doet u door een bericht te sturen middels de berichtenbox in de tender van de marktconsultatie (in tenderplatform Mercell), met de vermelding van uw naam en de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, alsmede het mailadres waarop u de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst wenst te ontvangen.

Vanzelfsprekend worden de beginselen transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit bij deze marktconsultatie in acht genomen. Aangezien de digitale bijeenkomst op 7 december betrekking heeft op de marktconsultatie, zal deze worden opgenomen. Na afloop van de bijeenkomst zal de opname worden gepubliceerd via de Tender-omgeving waar de aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd en op onze website toekomstsociaaldomein.nl.
Door middel van aanmelding voor de digitale bijeenkomst, stemt u in met deze opname en openbare publicatie hiervan.

NB. Deze aankondiging betreft géén aankondiging van een (overheids)opdracht.


Hopende u in groten getale te ontvangen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Marc Bombeeck
Voorzitter H6 samenwerking