Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

De Deelovereenkomst Maatwerk Begeleiding bevat leveringsvoorwaarden en tarieven tussen gemeenten en dienstverleners voor de voorzieningen begeleiding (individueel en groep), kortdurend verblijf en vervoer.

Het gaat om begeleiding groep (dagbesteding), begeleiding individueel (individuele begeleiding) en Kortdurend Verblijf.

Download informatieve documenten:

Richtlijnen Persoonlijke Verzorging 2016

Werkwijze toewijzen nieuwe klanten

Gecontracteerde dienstverleners H6