Fysieke Overlegtafel VIV

Hier komt de uitleg van de FO VIV. Hoe werkt het, wie worden er uitgenodigd, waar vinden ze de notulen etc…