Administratie

Administratie & Facturatie

Hierbij willen wij u graag informeren over het proces van de financiele verantwoording over 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 5.12 van bijlage 2 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding van de H6 en aan artikel 5.4 van bijlage 2 van de Deelovereenkomst Vrij Inzetbare Voorzieningen. Hierin staat vermeld dat dienstverleners met een omzet van meer dan € 125,00,- (bij de H6) over het voorafgaande jaar een specifiek voor de gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controle verklaring moeten inleveren. Voor deze verantwoording hanteert de H6 het landelijk opgestelde controleprotocol.

In het landelijk protocol wordt alleen over maatwerkvoorziening gesproken. Als u ook vrij inzetbare voorzieningen levert, dan verwijzen wij u naar het addendum over extra voorwaarden bij VIV (Zie bijgevoegd addendum bij controleprotocol).

Voor het aanleveren van de productieoverzichten en de accountantsverklaring over 2019 hanteert de H6 dezelfde opleverdata als het landelijk protocol, namelijk:

  • uiterlijk 1 maart 2020 moeten i.i.g. de productieoverzichten (uitgesplitst per gemeente) zijn ingediend, (NB: het gaat hier dus niet om betaalde facturen),
  • uiterlijk 1 april 2020 moet, voor zover van toepassing, de accountantsverklaring zijn ingediend.

U kunt uw stukken aanleveren via toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl .

Omzet < € 125.00,-

Indien de omzet  in de H6-gemeenten (gezamenlijk) minder is dan € 125.000 dan is alleen een productieoverzicht nodig.

Omzet > 125.000, – / aandacht voor grensgebied

Indien de  omzet in de H6-gemeenten (gezamenlijk) meer bedraagt dan €100.000,- dan is een productieoverzicht EN een accountantsverklaring nodig. In de omzet wordt zowel maatwerkvoorzieningen als vrij inzetbare voorzieningen meegerekend.

Dienstverleners die in het grensgebied zitten (tussen € 120.000 en € 130.000), adviseren we wel om dit goed te bekijken en hierover tijdig met de H6 gemeenten contact op te nemen voor verificatie hiervan. Als u als dienstverlener zelf al duidelijk in beeld heeft dat de grens (net) niet overschreden wordt, kunt u alvast de onduidelijkheid wegnemen met bijvoorbeeld een (bestuurs-) verklaring.

Hieronder vindt u de relevante documenten.

Controle protocol WMO H6

verantwoordingsformat

landelijk_accountantsprotocol

H6 Tarieven 2019   H6 Tarieven 2020   H6 Tarieven 2021

Administratieprotocol-VIV-2020

Administratieprotocol 2021