Aanmelden Wmo H6

Wanneer u zich wilt inschrijven als aanbieder van de Zorg in Natura binnen de H6, dient u onderstaande eerst goed door te lezen. . ———————–

Algemene informatie:

De gemeenten  Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoetermeer (H6-gemeenten) hebben individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) in het kader van de Wmo gezamenlijk ingekocht.

De afspraken zijn vastgelegd in de Basisovereenkomst, de deelovereenkomst Maatwerk Begeleiding en het Administratieprotocol. Dienstverleners kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij akkoord gaan met de tariefstelling en voldoen aan de voorwaarden, waaronder (kwaliteits)eisen, die genoemd worden in deze documenten.

De overeenkomsten en andere relevante informatie zijn te vinden op deze website. Naast het beoordelen van de aangeleverde schriftelijke informatie maken we bij de procedure om toegelaten te worden tot de overeenkomst ook gebruik van toegangsaudits op locatie. Wanneer de dienstverlener BGI bij cliënt thuis levert wordt dit gedaan op het kantoor van de organisatie.

Als u toegelaten wordt tot de deelovereenkomst krijgt u niet automatisch klanten toegewezen. Klanten die van de gemeente een indicatie hebben ontvangen, mogen zelf kiezen bij welke gecontracteerde dienstverlener ze hun zorg willen afnemen. Op dit moment zijn er rond de 130 dienstverleners gecontracteerd. Dit is (veel) meer dan nodig is om het marktaandeel van de samenwerkend gemeenten goed te bedienen. Een deel van deze dienstverleners heeft daarom al sinds hun toelating tot de overeenkomst geen klanten. Het is daarom belangrijk om de informatie op deze website goed te bestuderen en op basis daarvan een afweging te maken of de inspanning die u moet leveren om toegelaten te worden tot de overeenkomst opweegt tegen de kans dat u geen kanten zult krijgen.


Aanmeldprocedure:

Verder verzoeken wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Kwaliteitshandboek
 • Bewijs van HKZ certificering (indien in bezit)
 • Uittreksel uit het handelsregister (peildatum niet ouder dan 6 maanden na verzending van deze e-mail)
 • Diploma’s van de begeleiders WMO
 • VOG van de begeleiders WMO (max 6 maanden oud)
 • Geanonimiseerde zorg- en ondersteuningsplan van twee cliënten
  (1 die nog in zorg is en 1 die inmiddels uit zorg is) waarin staat hoe er aan de doelen is gewerkt.

Stuur alle documenten naar toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl; let er op dat alle documenten ondertekend zijn.

 • U ontvangt van ons een bevestigingsmail dat wij alle documenten hebben ontvangen.
 • De contractmanager neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.
 • De toetreding/toelatingsprocedure wordt opgestart wanneer alle documenten ondertekend zijn ontvangen.  Deze procedure duurt 6 tot 8 weken na het intakegesprek, tenzij anders vermeld.
 • Bij toelating ontvangt u van ons de toetreding- (basisovereenkomst) en de toelatingsdeelovereenkomsten. Na ontvangst van deze overeenkomsten mag u uw diensten gaan leveren.
 • Bij een afwijzing ontvangt u van ons een brief met reden van afwijzing.

Verandert er iets binnen uw bedrijf? Lees dan hier wat u moet doen.

Heeft u een vraag n.a.v. bovenstaande? Stuur dan een mail naar: www.toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl